Building club™ Форум архитекторов и строителей.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Building club™ Форум архитекторов и строителей. » Рефераты » Андріївська церква (укр. рус. англ. язык; фото)


Андріївська церква (укр. рус. англ. язык; фото)

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Андріївську церкву часто називають лебединою піснею видатного майстра вітчизняної архітектури Бартоломео Растреллі. Височить вона на одній з круч Старокиївської гори. З її тераси чудово видно древній Поділ, задніпровські далі, нові житлові масиви.

http://travel.kyiv.org/kyiv/oldphoto/ok39_l.jpg
Андріївська церква з Подола.  З гравюри 50-х рр. XIX ст

        Побудовано Андріївську церкву на замовлення імператриці Єлизавети Петрівни. Проект споруди розроблено Б. Растреллі 1748 року, будівельні роботи велися у 1749 — 1754 рр. під керівництвом відомого московського зодчого Івана Мічуріна. У створенні храму брали участь багато спеціалістів Петербурга, Москви, Києва, тому Андріївська церква вважається пам'яткою творчої співдружності російських та українських майстрів.

http://travel.kyiv.org/kyiv/oldphoto/ok6_l.jpg
Андріївська церква Вид з Подола Фотографія початка ХХ-го ст

        За свою історію церква багато разів ремонтувалася. Вже у перші роки після закінчення будівництва вона була занедбана, оскільки після смерті Єлизавети Петрівни царський двір уже не цікавився київськими будовами. Освячення храму відбулося лише 1767 року.

http://travel.kyiv.org/kyiv/oldphoto/ok5_l.jpg
Андріївська церква Фотографія початка ХХ-го ст

        У XIX сторіччі кілька разів ремонтувалися верхи церкви, що призвело до грубого спотворення первісної форми обрису бані і втрати її декору. В такому вигляді пам'ятка перебувала до 70-х років XX століття. 
        З 1917 по 1953 рік неодноразово провадилися роботи по зміцненню фундаментів Андріївської церкви й пагорба, на якому вона стоїть, та по відведенню підґрунтових вод: виконувався ремонт фасадів, інтер'єра, робилася консервація живопису та різьблення.

http://travel.kyiv.org/old/churches/ch42_l.jpg
Андріївська церква

        У 1970 році на замовлення Софійського заповідника з Віденського музею Альбертіна було одержано фотокопії растрелліївських креслень Андріївської церкви, що там зберігалися. За цими кресленнями київські реставратори (проект архітектора В. Корнєєвої) у 1978 році відновили первісну форму бані, і ця чудова пам'ятка російського та українського зодчества постала перед киянами такою, якою її проектував Б. Растреллі.

http://travel.kyiv.org/old/churches/ch40_l.jpg
Кафедра  проповідника

        Андріївська церква — одна з найяскравіших будівель стилю барокко, який поширився у вітчизняній архітектурі та мистецтві наприкінці XVII — у середині XVIII ст. Прийшовши з заходу, цей стиль підпав під вплив місцевих традицій і набув своєрідних національних рис. Для барочних споруд характерні парадність, ефектність, мальовничість і динамічність архітектурних форм, багатство декору, яскраве контрастне фарбування стін, велика кількість позолоти. Всі ці риси притаманні Андріївській церкві.

http://travel.kyiv.org/old/churches/ch44_l.jpg
Iконостас

        Щоб поставити храм на вершині пагорба, будівельники звели під ним стилобат у вигляді двоповерхового житлового будинку, що примикає до зрізу кручі. Він завершується папертю, огородженою балюстрадою. До храму ведуть з вулиці широкі чавунні сходи.

http://travel.kyiv.org/old/churches/ch39_l.jpg
Деталь  iконостаса

        Андріївська церква — хрестоподібна в плані будова, витягнута по осі захід — схід. її розміри —ЗІ х 20 метрів, висота — 47 метрів. Висота стилобата (з фундаментами) — 15 метрів. Усередині церкву перекрито однією великою банею діаметром 10 метрів. Однак зовні це п'ятиверхий храм: чотири малі баньки поставлено на контрфорси, що розміщені по діагоналі споруди. Силует церкви побудований на контрасті між масивною центральною главою та вишуканими наріжними банями, які спрямовують рух архітектурних мас угору. 
        Екстер'єр вражає багатством декору. Стіни будівлі й барабани бань розчленовані по вертикалі пілястрами й колонами корінфського (перший ярус) та іонічного (другий ярус) ордерів. Цоколь, стіни й барабани бань завершуються карнизами складного профілю. Круглі вікна (люкарни) обрамовано розкішним ліпним орнаментом, на фронтонах розміщено чавунні картуші з монограмою імператриці Єлизавети. Мальовничість фасадів підкреслює яскраве розфарбування: на бірюзовому тлі виділяються білі колони, пілястри, карнизи, сяють позолотою чавунні капітелі, картуші, по гранях темно-зеленої бані звиваються золочені гірлянди.

http://travel.kyiv.org/old/churches/ch41_l.jpg
Невідомий художник.  "Вибір віри князем  Володимиром"  XIX ст.

        Той же принцип декору збережено в інтер'єрі, який сприймається як єдиний архітектурний об'єм. Тут також розчленовані площини стін поєднуються з багатим позолоченим ліпленням, яке обрамовує вікна-люкарни й прикрашає баню. 
        Головним акцентом в інтер'єрі є іконостас. Це триярусна монументальна споруда з м'якими криволінійними обрисами. На пурпурному тлі вирізняються позолочені пілястри, карнизи й багаті різьблені обрамлення ікон, що мають різноманітні розміри й складні контури. Поверхню царських врат покрито суцільним мереживом різьблення. У декор введено скульптуру — голівки херувимів, постаті ангелів, трифігурну групу ..Розп'яття", що завершує іконостас.

http://travel.kyiv.org/old/churches/ch37_l.jpg
Деталь  iконостаса.  Вид на вівтарь

        Бартоломео Растреллі керував усіма роботами по оформленню інтер'єра. Він виконав не лише проект іконостаса, але й його малюнок-шаблон у натуральному розмірі, за яким петербурзькі різьбярі Йосип Домаш і Андрій Карловський виготовили усі різьблені деталі. Монтуванням іконостаса в Києві керував майстер Йоганн Грот. За іконостасом у вівтарі міститься надпрестольна сінь на витих позолочених колонках, прикрашених гірляндами квітів. У інтер'єрі привертає увагу кафедра для проповідника, яку підтримують дві позолочені постаті ангелів. 
        Великий інтерес викликає живопис Андріївської церкви середини XVIII століття — ікони іконостаса, розпис кафедри, картини у бані, написані олійними фарбами на полотні. Більшу частину ікон (25 штук) виконав у Петербурзі художник І. Вишняков з учнями. Живопис на зворотному боці іконостаса створили українські художники І. Роменський та І. Чайковський. Найбільшу цінність мають роботи талановитого російського живописця Олексія Антропова: розпис кафедри, бані, велика картина ,,Тайна вечеря" у вівтарі, частина ікон в іконостасі. На іконі „Успіння Богородиці" зберігся його підпис.

http://travel.kyiv.org/old/churches/ch38_l.jpg
Деталь  iконостаса

        Хоча увесь живопис Андріївської церкви написаний на релігійні сюжети, він за манерою виконання являє собою світські картини з характерними для барокко ефектними позами, ошатним одягом, великою кількістю побутових деталей, пейзажем і натюрмортом. Це реалістичне, життєстверджуюче мистецтво, позбавлене релігійного аскетизму. Живопис органічно пов'язаний з різьбленням, ліпним декором та архітектурними формами споруди.
        На західних стінах трансепта можна побачити дві картини XIX століття — ..Вибір віри князем Володимиром" невідомого автора і ..Проповідь апостола Андрія" художника Платона Бориспольця. Це великі історичні полотна, зміст яких пов'язаний з розповідями давньоруських літописців. Виконані ці роботи у характерній манері класицизму.
        В цілому інтер'єр Андріївської церкви — світлий, ошатний, мажорний — справляє враження парадної палацової зали.
        За своєю художньою виразністю, сміливістю й оригінальністю задуму Андріївська церква вважається одним із шедеврів вітчизняного зодчества XVIII століття. Довершеність ліній, чіткі пропорції, дивовижна гармонія форм з навколишнім ландшафтом принесли цій пам'ятці всесвітню славу. У 1968 р оці Андріївську церкву оголошено музеєм.

0

2

Андреевская церковь
        Андреевскую церковь часто называют лебединой песней выдающегося мастера отечественной архитектуры Бартоломео Растрелли. Возвышается она на одной из круч Старокиевской горы. С ее террасы открывается неповторимый вид на древний Подол, заднепровские дали, новые жилые массивы. 
        Построена Андреевская церковь по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Проект здания разработан Б. Растрелли в 1748 году, строительные работы велись в 1749—1754 гг. под руководством известного московского зодчего Ивана Мичурина. В создании храма участвовали многие специалисты Петербурга, Москвы, Киева, поэтому Андреевская церковь — памятник творческого содружества русских и украинских мастеров.
        За свою историю церковь многократно ремонтировалась. Уже в первые годы по окончании строительства она пришла в запущенное состояние, поскольку после смерти Елизаветы Петровны царский двор перестал интересоваться киевскими постройками. Освящение храма состоялось лишь в 1767 году. В XIX веке несколько раз ремонтировались верха здания, что привело к грубому искажению первоначальной формы очертания купола и утере его декора. В таком виде памятник находился до 70-х годов XX века. 
        С 1917 по 1953 год неоднократно проводились работы по укреплению фундаментов Андреевской церкви и холма, на котором она стоит, по отведению подпочвенных вод, выполнялся ремонт фасадов, интерьера, производилась консервация живописи и резьбы.
        В 1970 году по заказу Софийского заповедника из Венского музея Альбертина были получены фотокопии хранящихся там растреллиевских чертежей Андреевской церкви. По этим чертежам киевские реставраторы (проект архитектора В. Корнеевой) в 1978 году восстановили первоначальную форму купола, и этот замечательный памятник русского и украинского зодчества предстал перед киевлянами таким, каким его проектировал Б. Растрелли.
        Андреевская церковь — одна из самых ярких построек стиля барокко, который распространился в отечественной архитектуре и искусстве в конце XVII — середине XVIII в. Придя с запада, этот стиль подвергся влиянию местных традиций и приобрел своеобразные национальные черты.
        Для барочных сооружений характерны парадность, эффектность, живописность и динамичность архитектурных форм, богатство декора, яркая контрастная окраска стен, обилие позолоты. Все эти черты присущи Андреевской церкви.
        Чтобы поставить храм на вершине холма, строители возвели под ним стилобат в виде двухэтажного жилого здания, примыкающего к срезу кручи. Его завершает огражденная балюстрадой паперть, куда ведет с улицы широкая чугунная лестница. Андреевская церковь — крестообразная в плане постройка, вытянутая по оси запад — восток. Ее размеры 31 х 20 метров, высота — 47 метров. Высота стилобата (с фундаментами) — 15 метров. Внутри церковь перекрыта одним большим куполом диаметром 10 метров. Однако снаружи это пятиглавый храм: четыре малые главки поставлены на контрфорсы, размещенные по диагонали здания. Силуэт церкви построен на контрасте между массивной центральной главой и изящными угловыми куполами, направляющими движение архитектурных масс ввысь. 
        Экстерьер поражает богатством декора. Стены здания и барабаны куполов расчленены по вертикали пилястрами и колоннами коринфского (первый ярус) и ионического (второй ярус) ордеров. Цоколь, стены и барабаны куполов завершаются карнизами сложного профиля. Круглые окна (люкарны) обрамляет роскошный лепной орнамент, на фронтонах размещены чугунные картуши с монограммой императрицы Елизаветы.
        Живописность фасадов усиливает яркая раскраска: на бирюзовом фоне стен выделяются белые колонны, пилястры, карнизы, сверкают позолотой чугунные капители, картуши, по граням темно-зеленого купола извиваются золоченые гирлянды. 
        Тот же принцип декора сохранен в интерьере, который воспринимается единым архитектурным объемом. Здесь также расчлененные плоскости стен сочетаются с богатой позолоченной лепкой, обрамляющей окна-люкарны и украшающей купол. Главным акцентом в интерьере является иконостас. Это трехъярусное монументальное сооружение мягких криволинейных очертаний. На пурпурном фоне выделяются позолоченные пилястры, карнизы и богатые резные обрамления икон, имеющих разнообразные размеры и сложные контуры. Поверхность царских врат покрыта сплошным кружевом резьбы. В декор введена скульптура — головки херувимов, фигуры ангелов, трехфигурная группа ,,Распятие", завершающая иконостас. 
        Б. Растрелли руководил всеми работами по оформлению интерьера. Он выполнил не только проект иконостаса, но и его рисунок-шаблон в натуральную величину, по которому петербургские резчики Иосиф Домаш и Андрей Карловский изготовили все резные детали. Монтированием иконостаса в Киеве руководил мастер Иоганн Грот. За иконостасом в алтаре находится надпрестольная сень на витых позолоченных колонках, украшенных гирляндами цветов. В интерьере привлекает внимание кафедра для проповедника, которую поддерживают две позолоченные фигуры ангелов. Большой интерес представляет живопись Андреевской церкви середины XVIII века — иконы иконостаса, роспись кафедры, картины в куполе, написанные масляными красками на холсте. Большую часть икон (25 штук) выполнил в Петербурге художник И. Вишняков с учениками. Живопись на оборотной стороне иконостаса создали украинские художники И. Роменский и И. Чайковский. Наибольшую ценность имеют работы талантливого русского живописца Алексея Антропова: роспись кафедры, купола, большая картина „Тайная вечеря" в алтаре, часть икон в иконостасе. На иконе „Успение Богородицы" сохранилась его подпись. 
        Хотя вся живопись Андреевской церкви написана на религиозные сюжеты, она по манере исполнения представляет собою светские картины с характерными для стиля барокко эффектными позами, нарядными одеждами, обилием бытовых деталей, пейзажами и натюрмортами. Это реалистичное, жизнеутверждающее искусство, лишенное религиозного аскетизма. Живопись органично связана с резьбой, лепным декором и архитектурными формами здания.
        На западных стенах трансепта находятся две картины XIX века — „Выбор веры князем Владимиром" неизвестного автора и „Проповедь апостола Андрея" художника Платона Бориспольца. Это большие исторические полотна, содержание которых связано с рассказами древнерусских летописей. Выполнены эти работы в характерной манере классицизма.
        В целом интерьер Андреевской церкви — светлый, нарядный, мажорный — производит впечатление парадного дворцового зала.
        По своей художественной выразительности, смелости и оригинальности замысла Андреевская церковь является одним из шедевров отечественного зодчества XVIII века. Совершенство линий, четкие пропорции, удивительная гармония форм и окружающего ландшафта принесли этому памятнику всемирную славу. В 1968 году Андреевская церковь объявлена музеем.

0

3

St. Andrew's Church
        St. Andrew's Church soars grandly on the slope of Starokyivskaya Hill. The terrace of the church forms a splendid look-out point with an inimitable view of the Podol district, the sunny Dnieper's vistas and the city's new housing projects across the river. 
        St. Andrew's Church was built on the express order of Empress Elizabeth Petrovna to the 1748 design of outstanding Russian architect Bartholomeo Rastrelli. In 1749—1754, the construction was carried out under the guidance of Ivan Michurin, an architect from Moscow. This structure is the result of fruitful collaboration between both Russian and Ukrainian architects, for quite a number of specialists from St. Petersburg, Moscow and Kyiv were involved in the construction.
        Many times throughout its history, St. Andrew's Church underwent repairs and reconstruction’s. Even in the first years of its existence, the church fell into a state of neglect, because after the death of Elizabeth Petrovna, the royal court no longer showed concern for the state of its construction projects in Kyiv. It was only in 1767 that the church was consecrated.
        Several times during the nineteenth century, the church roofs were repaired, and this re-sulted in the deformation of the dome's initial outline and a loss of exterior decor. The monument remained in this state until the 1970s.
        From 1917 to 1953, work to reinforce the foundations and protect the building from subsoil water was carried out, the facades were repaired and the pictorial works conserved.
In 1970 at the request of the St. Sophia Museum staff, the Albertine Museum in Vienna sent the photocopies of Rastrelli's drawings of St. Andrew's Church. In 1978, based on the architect's drawings, the Kyiv restorers headed by architect V. Korneyeva restored the dome to its original form. Today, returned to its original appearance, the church is open to the public as a monument of Russian and Ukrainian architecture. 
        St. Andrew's Church was built in the Baroque style current in the architecture and art of the late seventeenth — mid-eighteenth century. Borrowed from West-European art, this style was influenced by local architectural traditions and acquired unique national features. Baroque structures are marked by festive, elegant form, a dynamic arrangement of archi-tectural elements and lavish decor. Also typical are the contrasting coloring of the wall surfaces as well as an extensive use of gilt. St. Andrew's Church incorporates all these features. To build the church on a hill, the architects resorted to a unique method: the structure's basement was erected in the form of a residential house adjoining the slope. A wide stairway of iron leads from the street to the balustrade-enclosed parvis. 
        St. Andrew's Church, cruciform in plan, lies along an east-west axis. Its dimensions are 31 x 20 meters, it is 47 meters high. The church's foundation is 15 meters high. Inside the building, one cupola 10 meters in diameter is visible, but when viewed from outside, the church appears to be a five-domed structure. The four remaining domes are supported by buttresses located between the arms of a spacious cross along the diagonal axes. The contrast of a massive central dome to the elegant domed surmounts makes the church especially attractive.
        The exterior displays infinite richness of decor. The walls and drums of the domes are articulated through pilasters and Corinthian (in the first tier) and Ionic (in the second) columns. The basement, the walls and the drums are ornamented with intricately profiled cornices. The lucames are framed with lavish stuccowork, and the pediments feature wrought-iron cartouches bearing the monogram of Empress Elizabeth. The picturesque effect is enhanced by bright coloring: the white columns, pilasters and cornices stand out against the turquoise background of the walls; the capitals and wrought-iron cartouches are gilded. Winding gilded garlands adorn the domes, which are painted dark-green.
        The ornamentation of the interior is similar to that used outside. The articulation of wall surfaces through vertical members is complemented by profuse gilt stuccowork adorning the window frames and domes.
        The iconostasis is central to the interior decor of the church. This three-tiered structure is characterized by soft, curved outlines. The gilt pilasters, cornices and ornate icon frames of carved wood contrast marvellously to the purple background of the iconostasis featuring icons of various shapes and dimensions. The Royal Gates are covered with carved wooden lattice-work. The decor of the iconostasis incorporates pieces of statuary: heads of cherubs and Figures of angels; The Crucifixion sculptural group crowns the iconostasis. 
        Rastrelli supervised the interior decoration. He not only designed the entire iconostasis, but also made drawings and moulds according to which woodcutters losiph Dornash and Andrei Karlovsky of St. Petersburg made all the individual elements of the iconostasis. It was installed in Kyiv by craftsman Johann Grot. 
        Behind the iconostasis in the apse, there are altar canopies on twisted columns adorned with garlands of flowers. Of interest is a pulpit supported by two gilded figures of angels. Painting occupies an important place in the interior design of St. Andrew's Church. It includes eighteenth-century productions, icons from the iconostasis, the painting on the pulpit, and the oil paintings decorating the cupola. Most of the icons (some 25 pieces) were executed by artist I. Vishnyakov of St. Petersburg with a group of his students. The paintings on the reverse side of the iconostasis were done by Ukrainian artists I. Romensky and I. Chaikovsky. Of great value are the works by the talented Russian painter Alexei Antropov. Among them. The Last Supper in the chancel, a number of icons in the icono-stasis, and other works adorning the pulpit and the cupola. The icon Assumption bears his signature.
        Though the paintings in St. Andrew's Church are based on religious themes, their manner of execution is entirely secular, and they exemplify realistic, life-asserting art devoid of reli-gious ascetism. Typical of St. Andrew's Church painting are extravagant postures, rich clothing, an abundance of mundane details and an interest in landscape and still-life. The painting in the church is concordant with the woodcutting, the stuccowork, and the build-ing's overall structure.
        On the western walls of the transept are two nineteenth-century compositions Prince Vla-dimir Chooses the Faith by an anonymous painter and St. Andrew Preaching a Sermon by Platon Borispolets. The subjects of these historical canvases executed in a Classicist manner were borrowed from chronicles of Old Rus.
        The spacious, festive, sunlit interior of St. Andrew's Church gives the impression of a formal hall in a palace. As far as its artistic style, daring conception, and harmonious blending with the natural scenery of the hillside, St. Andrew's Church is considered a gem of eight-eenth-century Russian and Ukrainian architecture. 
        In 1968, St. Andrew's Church was proclaimed a historical monument to be preserved by the state.

0


Вы здесь » Building club™ Форум архитекторов и строителей. » Рефераты » Андріївська церква (укр. рус. англ. язык; фото)


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC