1. Щодо показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
24.04.2008 № 9/8-111
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації, центральні органи
виконавчої влади (за списком)

Мінрегіонбуд відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду України від 27.09.2005 № 174 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 12.10.2005 за № 1185/11465, направляє наказ Міністерства від 24.04.2008 № 185 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України".

Додаток: на 2 стор.
Заступник Міністра А.В.Беркута
* * *
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Наказ № 185 від 24.04.2008
м.Київ
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України

Відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду України від 27.09.2005 № 174 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 12.10.2005 за № 1185/11465,

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та рекомендувати до застосування показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, що додаються.
2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених показників до заінтересованих організацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Беркуту А.В.
Міністр В.С.Куйбіда
* * *
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України
24.04.2008 № 185
Показники опосередкованої вартості спорудження житла
за регіонами України
(розраховані станом на 1 квітня 2008 року)
http://i027.radikal.ru/0805/bc/9c6f6d9b3737.jpg
Начальник Управління
ціноутворення, експертизи та
контролю вартості у будівництві
П.І.Губень

2. Щодо індексів зміни ринкової вартості робіт
Лист № 9/8-104 від 24.04.2008
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, проектні організації (за списком)
Мінрегіонбуд направляє інформацію щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 квітня 2008 року (наведені у таблицях 1,2,3,4,5).
Зазначені індекси та показники носять довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних вкладень, перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва, при виконанні економічних розрахунків.
Додаток: на 4 стор.
Міністр В.С.Куйбіда
* * *
Додаток до листа Мінрегіонбуду
від 24.04.2008 № 9/8-104
ТАБЛИЦЯ 1
Індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт до їх ринкової вартості відповідних періодів станом на 01.04.2008 (без урахування ПДВ)
http://i015.radikal.ru/0805/07/d090814c37f7.jpg

ТАБЛИЦЯ 2
Індекси зміни ринкової вартості промислової продукції до її ринкової вартості відповідних періодів станом на 01.04.2008 (без урахування ПДВ)
http://i019.radikal.ru/0805/97/bfc64b7c9ac5.jpg

ТАБЛИЦЯ 3
Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій до її ринкової вартості відповідних періодів станом на 01.04.2008 (без урахування ПДВ)
http://i037.radikal.ru/0805/63/c6829a8765a2.jpg

ТАБЛИЦЯ 4
Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств машинобудування до її ринкової вартості відповідних періодів станом на 01.04.2008 (без урахування ПДВ)
http://i009.radikal.ru/0805/0a/31414cec7924.jpg

ТАБЛИЦЯ 5
Опосередкована вартість будівництва об'єктів соціального призначення, які споруджуються на території Українистаном на 1 квітня 2008 року
http://i019.radikal.ru/0805/3d/4cfc854ff684.jpg

3. Про затвердження Зміни № 5 до ДБН Д.1.1-1-2000
Наказ від 06.05.2008 року № 193
З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України та на виконання рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 24.04.2008 № 52 "Про уточнені усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації додаткових витрат, що пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період, та розрахункової трудомісткості з виконання цих робіт у зимовий та літній періоди (Зміна № 5 до ДБН Д.1.1-1-2000)"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміну № 5 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва".
2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеної Зміни до відома заінтересованих організацій.
3. Доручити видання та розповсюдження Зміни № 5 до ДБН Д.1.1-1-2000 за умови використання коштів, отриманих від її реалізації, на виконання робіт із стандартизації, розвитку науково-технічної бази (ст. 19 Закону України "Про стандартизацію") Науково-виробничій фірмі "Інпроект".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту.
Міністр В.С.Куйбіда
* * *
Зміна № 5 до "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000
Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.05.2008 р. №193 та введено в дію _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.
ТЕКСТ ЗМІНИ
Пункт 3.1.15.3 "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 щодо усередненого відсоткового показника для обчислення додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба на стадії складання інвесторської кошторисної документації викласти в такій редакції:
"Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +270С визначаються за усередненими відсотковими показниками від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1-8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, які становлять:
для будівництва об'єктів цивільного та громадського призначення (крім лінійного) 0,27%
для лінійного будівництва 0,61%
Ці кошти є лімітом замовника для доплат підряднику тільки при виконанні робіт за умов, що наведено в Методичних рекомендаціях з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +270С, затверджених наказом Мінбуду від 16.03.2007 №87, (зі зміною)"
Абзац другий пункту 3.2.10.10 "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 щодо усередненого відсоткового показника для обчислення додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба на стадії складання ціни пропозиції претендента (підрядника) викласти в такій редакції:
"Ці кошти в ціні пропозиції можна визначати за усередненими відсотковими показниками від вартості БМР за підсумком глав 1-8 ЗКР, які становлять:
для будівництва об'єктів цивільного та громадського призначення (крім лінійного) 0,27%
для лінійного будівництва 0,61%
Додаток 17 "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 викласти в редакції, що додається.
Начальник Управління ціноутворення,
експертизи та контролю вартості у будівництві
П.І.Губень
* * *
Додаток 17
Довідковий
Усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації розрахункової трудомісткості робіт зі зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд* та з виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди (замість додатку 17 до ДБН Д.1.1-1-2000)
http://i026.radikal.ru/0805/f0/c54e2aaec91e.jpg
* Порядок визначення розрахункової трудомісткості робіт при зведенні та розбиранні титульних тимчасових будівель та споруд, наведений у даному додатку, застосовується тільки якщо зазначені кошти обчислено за усередненим показником (додатки 6, 7). Якщо зазначені кошти обчислено на підставі кошторису, трудомісткість цих робіт приймається за ним.